Про iнститут
За час своєї роботи наш інститут виконав значне число великих проектів електропостачання, силового електрообладнання, зовнішнього та внутрішнього освітлення і автоматизації основних виробничих процесів для різних об'єктів чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування, інших галузей промисловості, об'єктів соціального призначення України та країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Накопичений досвід, високий професійний рівень наших фахівців, використання досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, вдосконалення технології проектування, вивчення та узагальнення досвіду монтажу, налагодження та експлуатації проектованих об'єктів, тісні виробничі зв'язки з провідними електротехнічними вітчизняними та зарубіжними підприємствами - все це дозволяє виконувати на сучасному рівні, своєчасно і якісно складні комплексні проекти, що відповідають запитам найвимогливіших Замовників.
Важпромелектропроект оснащений сучасними технічними засобами для автоматизованого проектування, необхідним програмним і нормативно-правовим забезпеченням для виконання всіх видів робіт.