Інформація емітента (дата розміщення на сайті та зміст інформації)

17.05.2019
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" - Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд" (Рiшення No 4 вiд 17.05.2019, що має статус Протоколу загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Важпромелектропроект»). Дата прийняття рiшення – 17.05.2019. У зв'язку з вiдсутнiстю у товариствi Наглядової ради, рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" - УДК "Укрмонтажспецбуд" (Рiшення No 4 вiд 17.05.2019). Дата прийняття рiшення – 17.05.2019. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 01.06.2019. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 5 235,00 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2019 по 30.06.2019. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонеру. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
15.05.2019
Повноваження Виконуючого обов'язки Голови правлiння-директора Соколовського Олега Степановича припиняються з 31.05.2019 у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень окремих членiв правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.01.2019. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Повноваження Члена Правлiння, Першого заступника голови правлiння Приходько Валерiя Федоровича припиняються з 31.05.2019 у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень окремих членiв правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01.04.2018. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Повноваження Члена правлiння, Заступника голови правлiння - Головного бухгалтера Величко Наталiї Iванiвни припиняються з 31.05.2019 у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень окремих членiв правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01.04.2018. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Повноваження Члена правлiння Чернова Андрiя Миколайовича припиняються з 31.05.2019 у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01.04.2018. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Повноваження Члена правлiння Пухальського Олександра Онисимовича припиняються з 31.05.2019 у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень окремих членiв правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягомякого особа перебувала на посадi - з 01.04.2018. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
В.о. Голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович призначено з 01.06.2019 у зв'язку iз затвердженням персонального складу Правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, - до переобрання; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - в.о. Голови правлiння-директора. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Член Правлiння - Перший заступник голови правлiння Приходько Валерiй Федорович призначено з 01.06.2019 у зв'язку iз затвердженням персонального склау Правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, - на 3 роки вiдповiдно Статуту; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - Перший заступник голови правлiння, головний iнженер. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Член правлiння, Заступник голови правлiння - Головний бухгалтер Величко Наталя Iванiвна  призначено з 01.06.2019 у зв'язку iз затвердженням персонального складу Правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, - на 3 роки вiдповiдно Статуту; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - головний бухгалтер, заступник голови правлiння. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Член Правлiння Добрунов Євген Олексiйович призначено з 01.06.2019 у зв'язку iз затвердженням персонального складу правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, - на 3 роки вiдповiдно Статуту; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - начальник експлуатацiйно-господарського вiддiлу. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Член Правлiння Пухальський Олександр Онисимович призначено з 01.06.2019 у зв'язку iз затвердженням персонального складу Правлiння (дата вчинення дiї 15.05.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, - на 3 роки вiдповiдно Статуту; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - юрисконсульт. Змiни вiдбулися вiдповiдно Рiшення No 3 вiд 15.05.2019 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
23.04.2019
Рiчна інформація за 2018 р., включаючи висновок аудиту, розміщена на сторінці
28.12.2018
Виконуючий обов'язки голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович призначений з 03.01.2019 на ту саму посаду у зв'язку iз закінченням терміну перебування на посадi. Дата вчинення дiї 28.12.2018. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на один рiк (по 02.01.2020). Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - виконуючий обов'язки голови правлiння-директора. Рiшення № 3 вiд 28.12.2018 прийнято УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
17.04.2018
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів 16.04.2018. Рішення прийнято єдиним акцiонером товариства та має статус Протоколу загальних зборів ПАТ "Важпромелектропроект". Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 03.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 7278 грн. Строк виплати дивiдендiв з 01.06.2018 по 30.06.2018. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонеру. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
10.04.2018
Рiчна інформація за 2017 р., включаючи висновок аудиту, розміщена на сторінці
05.03.2018
Повноваження Члена правлiння - Заступника Голови правлiння Харченка Дмитра Валерiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняються з 01.04.2018 (дата вчинення дiї 28.02.2018) у зв'язку з затвердженням нового складу правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 31.03.2015. Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Повноваження Члена Правлiння Крутова Олександра Федоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняються з 01.04.2018 (дата вчинення дiї 28.02.2018) у зв'язку з затвердженням нового складу правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 31.03.2015. Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд" єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Члену правлiння - Заступнику Голови правління Величко Наталiї Iванiвнi (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) подовжено повноваження з 01.04.2018 (дата вчинення дiї 28.02.2018). Акцiями Товариства не володiє. НЕПОГАШЕНОЇ судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки згідно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Члену Правлiння - Першому заступнику голови правлiння Приходько Валерiю Федоровичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) подовжено повноваження з 01.04.2018 (дата вчинення дiї 28.02.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки згідно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - головний iнженер. Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Член Правлiння Чернов Андрiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 01.04.2018 (дата вчинення дiї 28.02.2018) у зв'язку з затвердженням нового складу правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки згідно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - економіст 2 категорії, економіст 1 категорії, провiдний економiст. Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
Член Правлiння Пухальський Олександр Онисимович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 01.04.2018 (дата вчинення дiї 28.02.2018) у зв'язку з затвердженням нового складу правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки згідно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, юрисконсульт. Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 28.02.2018 прийнятого УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
29.12.2017
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович призначено з 03.01.2018 на ту саму посаду у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Дата вчинення дiї 29.12.2017. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на один рiк (по 02.01.2019). Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора. Рiшення № 3 вiд 29.12.2017 прийнято УДК "Укрмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект".
24.10.2017
Квартальна інформація за 3 квартал 2017 р. розміщена на сторінці
24.07.2017
Квартальна інформація за 2 квартал 2017 р. розміщена на сторінці
21.04.2017
Квартальна інформація за 1 квартал 2017 р. розміщена на сторінці
20.04.2017
Рiчна інформація за 2016 р., включаючи висновок аудиту, розміщена на сторінці
04.01.2017
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 03.01.2017 на ту саму посаду у зв'язку i з закiнченням термiну перебування на посадi (ст.36 п.2 КЗпП України) (дата вчинення дiї 30.12.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - один рiк (по 02.01.2018), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" № 44-К вiд 30.12.2016.
25.10.2016
Квартальна інформація за 3 квартал 2016 р. розміщена на сторінці
17.10.2016 р. ОГОЛОШЕННЯ!
Українська державна корпорація з виконання монтаних і спеціальних будівельних робіт “Укрмонтажспецбуд” (01601 ДСП, м. Київ, вул. Прорізна, 15).
Відповідно до порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду керівника організації державної форми власності-голови правління-директора Публічного акціонерного товариства “Важпромелектпроект”, яке знаходиться за адресою: проспект Науки, 56, м. Харків, 61072.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають відповідну вищу освіту, та досвід успішної роботи за фахом.
Детальна інформація:
- Наказ про проведення конкурсного відбору.
- Терміни проведення та Контакти.
- Вимоги до кандидатів.
- Перелік документів для участі в конкурсі.
- Зразок Заяви.
- Конкурсна_пропозиція.
03.10.2016
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович призначено з 03.10.2016р. на ту саму посаду  у  зв'язку з закiнченням строку перебування на посадi (ст.36 п.2 КЗпП України). Дата вчинення дiї 30.09.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на три мiсяцi по 02.01.2017р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" № 35-К  вiд 30.09.2016р.
25 .07.2016
Квартальна інформація за 2 квартал 2016 р. розміщена на сторінці
25 .04.2016
Квартальна інформація за 1 квартал 2016 р. розміщена на сторінці
20 .04.2016
Рiчна інформація за 2015 р., включаючи висновок аудиту, розміщена на сторінці
08.02.2016
05.02.2016 р.  Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, легалізації громадських формувань Харківського міського управління юстиції здійснено реєстрацію Статуту ПАТ “Важпромелектро-проект» в новій редакції.
29.01.2016
25.01.2016 р. прийнято рішення Акціонера ПАТ «Важпромелектропроект» про внесення змін до Статуту ПАТ шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку із зміною адреси місцезнаходження Товариства: місто Харків, проспект Леніна, будинок 56, на: місто Харків, проспект Науки, будинок 56.
23 .10.2015
Квартальна інформація за 3 квартал 2015 р. розміщена на сторінці
30 .09.2015
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович призначено з 01.10.2015р. на ту саму посаду  у  зв'язку з закiнченням строку перебування на посадi (ст.36 п.2 КЗпП України). Дата вчинення дiї 30.09.2015р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на дванадцять мiсяцiв по 30.09.2016р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" № 41-К  вiд 30.09.2015р.
23 .07.2015
Квартальна інформація за 2 квартал 2015 р. розміщена на сторінці
25.04.2015
Квартальна інформація за 1 квартал 2015 р. розміщена на сторінці
23 .04.2015
Рiчна інформація за 2014 р., включаючи висновок аудиту, розміщена на сторінці 
01.04.2015
Повноваження Члена правлiння Харченка Дмитра Валерiйовича припинено 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 21.02.2014. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
Повноваження Члена правлiння-заступника голови правлiння Полiванова Валентина Олексiйовича припинено 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.03.2012р. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег Степанович призначений 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до 30.09.2015р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - в.о. Голови правлiння-директора, начальник вiддiлу. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
Член правлiння - Перший заступник голови правлiння Приходько Валерiй Федорович призначений 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки вiдповiдно до статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер, головний конструктор. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
Член правлiння- Заступник голови правлiння Харченко Дмитро Валерiйович призначений 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки вiдповiдно до статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник планово-економiчного вiддiлу. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
Член правлiння - головний бухгалтер Величко Наталiя Iванiвна призначений 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки вiдповiдно до статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
Член правлiння Крутов Олександр Федорович призначений 31.03.2015 р. у зв'язку iз затвердженням нового персонального складу правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки вiдповiдно до статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу кадрiв. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект" у формi Наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" No 11 вiд 31.03.2015р.
30.03.2015
Повноваження Голови ревізійної комісії Кардаша Василя Борисовича припинено 30.03.2015р.  у зв'язку з закінченням терміну дії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 17.04.2014р. Повноваження припинено згідно розділу 2 п.2.1 «Положення про ревізійну комісію ПАТ «ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»». На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Повноваження Члена ревізійної комісії Корнієнко Наталії Миколаївни припинено 30.03.2015р.  у зв'язку з закінченням терміну дії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 17.04.2014р. Повноваження припинено згідно розділу 2 п.2.1 «Положення про ревізійну комісію ПАТ «ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»». На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Повноваження Члена ревізійної комісії Чернова Андрія Миколайовича припинено 30.03.2015р. у зв'язку з закінченням терміну дії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 17.04.2014р. Повноваження припинено згідно розділу 2 п.2.1 «Положення про ревізійну комісію ПАТ «ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»». На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Повноваження Члена ревізійної комісії Грінченко Вікторії Миколаївни припинено 30.03.2015р.  у зв'язку з закінченням терміну дії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 17.04.2014р. Повноваження припинено згідно розділу 2 п.2.1 «Положення про ревізійну комісію ПАТ «ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»». На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.


Посадова особа Виконуючий обов'язки голови правлiння-директор Соколовський Олег Степанович призначена з 01.10.2014 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа немає. Рiшення у формi Наказу № 120-К вiд 30.09.2014 р. прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (єдиний акцiонер ПАТ "Важпромелектропроект").

Посадова особа Виконуючий обов'язки голови правлiння-директор Соколовський Олег Степанович звільнена 30.09.2014 р. у зв'язку iз закiнченням терміну  дії попередньго наказу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа немає. Рiшення у формi Наказу № 119-К вiд 30.09.2014 р. прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (єдиний акцiонер ПАТ "Важпромелектропроект").

Посадова особа Голова ревізійної комісії Кардаш Василь Борисович призначена 17.04.2014р. у зв’язку з утворенням ревізійної комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Важпромелектропроект». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на строк до 30.03.2015р. Інші посади, що обіймала особа протягом своєї діяльності, - віце-президент УДК. Рішення прийнято єдиним акцiонером ПАТ «Важпромелектропроект» (Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних і спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд») - Рішення № 3 вiд 17.04.2014р. має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Посадова особа Член ревізійної комісії Корнієнко Наталія Миколаївна призначена 17.04.2014р. у зв’язку з утворенням ревізійної комісії ПАТ «Важпромелектропроект». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на строк до 30.03.2015р. Інші посади, що обіймала особа протягом своєї діяльності, - головний бухгалтер УДК. Рішення прийнято єдиним акцiонером ПАТ «Важпромелектропроект» (Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних і спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд») - Рішення № 3 вiд 17.04.2014р. має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Посадова особа Член ревізійної комісії Чернов Андрій Миколайович призначена 17.04.2014р. у зв’язку з утворенням ревізійної комісії ПАТ «Важпромелектропроект». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на строк до 30.03.2015р. Інші посади, що обіймала особа протягом своєї діяльності, - економіст 1 категорії. Рішення прийнято єдиним акцiонером ПАТ «Важпромелектропроект» (Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних і спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд») - Рішення № 3 вiд 17.04.2014р. має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Посадова особа Член ревізійної комісії Грінченко Вікторія Миколаївна призначена 17.04.2014р. у зв’язку з утворенням ревізійної комісії ПАТ «Важпромелектропроект». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на строк до 30.03.2015р. Інші посади, що обіймала особа протягом своєї діяльності, провідний державний фінансовий інспектор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва ДФІ у Харківській обл. Рішення прийнято єдиним акцiонером ПАТ «Важпромелектропроект» (Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних і спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд») - Рішення № 3 вiд 17.04.2014р. має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директор Соколовський Олег Степанович  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена  з  01.04.2014 р. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 23-к  вiд 31.03.2014 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт " Укрмонтажспецбуд " (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директор Соколовський Олег Степанович  (особа не  надала згоди на розкриття паспортних  даних) звільнена з 31.03.2014 р. у зв'язку із закінченням терміну дії попередьного наказу. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 22-к  вiд  31.03.2014 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Член правлiння Харченко Дмитро Валерiйович призначена 21.02.2014. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на строк дiї правлiння. Iiншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - начальник планово-економiчного вiддiлу. Рiшення прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт (корпорацiя "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 5 вiд 21.02.2014.

Посадова особа Член правлiння Помазановський Олег Олексійович звiльнена 21.02.2014. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 30.03.2012. Рiшення прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт (корпорацiя "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 5 вiд 21.02.2014.

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директор Соколовський Олег Степанович  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена  з  01.10.2013 р. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 97-к  вiд 30.09.2013 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт " Укрмонтажспецбуд " (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директор Соколовський Олег Степанович  (особа не  надала згоди на розкриття паспортних  даних) звільнена з 30.09.2013 р. у зв'язку із закінченням терміну дії попередьного наказу. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 96-к  вiд  30.09.2013 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння- директор Соколовський Олег Степанович  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена  з  01.04.2013 р. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 37-к  вiд 28.03.2013 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт " Укрмонтажспецбуд " (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння- директор Соколовський Олег Степанович  (особа не  надала згоди на розкриття паспортних  даних) звільнена з 29.03.2013 р. у зв'язку із закінченням терміну дії попередьного наказу. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 36-к  вiд  28.09.2013 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння- директор Соколовський Олег Степанович  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена  з  01.04.2013 р. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 37-к  вiд 28.03.2013 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт " Укрмонтажспецбуд " (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння- директор Соколовський Олег Степанович  (особа не  надала згоди на розкриття паспортних  даних) звільнена з 29.03.2013 р. у зв'язку із закінченням терміну дії попередьного наказу. Акцiями Товариства не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення у формi Наказу № 36-к  вiд  28.03.2013 р. прийнято  Українською  державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (єдиний акцiонер ПАТ  "Важпромелектропроект" ).

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правління-директор Соколовський Олег Степанович  призначена  з 01.10.2012 р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капiталi емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рiшення про призначення посадової особи прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт (корпорацiя "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 81-к  вiд 28.09.2012 р.

Затверджено персональний склад правління ПАТ "Важпромелектропроект". Рiшення прийнято Українською державною корпорацією по виконанню монтажних та спеціальних будівельних робіт (корпорація "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 34 вiд 30.03.2012 р.:
1. Соколовський Олег Степанович - виконуючий обов'язки Голови правління-директора ПАТ "Важпромелектропроект". Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
2. Приходько Валерій Федорович - перший заступник голови правління-головний інженер ПАТ "Важпромелектропроект". Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
3. Поліванов Валентин Олексійович - заступник голови правління-заступник директора по виробництву ПАТ "Важпромелектропроект". Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
4. Величко Наталія Іванівна - головний бухгалтер ПАТ "Важпромелектропроект". Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
5. Помазановський Олег Олексiйович - головний спеціаліст технічного відділу ПАТ "Важпромелектропроект". Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правління-директор Соколовський Олег Степанович  призначена 30.03.2012 р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капiталi емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рiшення про призначення посадової особи з 30.03.2012 р. прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт (корпорацiя "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 22-к  вiд 30.03.2012 р.

Відповідно до Рішення № 1 від 23.03.2012 р. акціонера ВАТ “Важпромелектропроект”   зареєстровано 29.03.2012 р. нову редакцію Статуту. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Важпромелектропроект” перейменовано на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ”.
 
Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Соколовський Олег Степанович призначена 27.02.2012 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення про призначення посадової особи з 01.03.2012 р. прийнято Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт (корпорацiя "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 14-к вiд 27.02.2012 р.

Посадова особа Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння Соколовський Олег Степанович звiльнена вiд повноважень з 29.02.2012 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 02.12.2011 р. Рiшення прийнято 24.02.2012 р. Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних та спецiальних будiвельних робiт (корпорацiя "Укрмонтажспецбуд"). Наказ № 12-к вiд 24.02.2012 р. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.